Översättningsbyrå

– Rätt översättare till rätt uppdrag

Skicka förfrågan

Teknisk översättning
av manualer

Skicka förfrågan

Teknisk översättning
av manualer

Översättningsbyrå

– Rätt översättare till rätt uppdrag

Översättningar av högsta kvalitetDitt företags goda rykte förtjänar bättre översättningar. Vi på Swesteng förstår att varje uppdrag behöver ses för vad det verkligen är, ett unikt uppdrag med sina egna förutsättningar. Vi förstår oss på olika kulturers sätt att uttrycka sig och språkets nyanser. Vi arbetar med översättning av tekniska manualer för att du ska kunna nå alla kunder och få ut korrekt och pålitligt tekniskt material. När du anlitar oss får du inget annat än översättningar av högsta kvalitet, testa oss gärna!


Detta är vi speciellt bra på!Tekniska översättningar


Vi på Swesteng arbetar med alla former av översättningar, men absolut bäst är vi på de tekniska översättningarna. Alltså översättningar som berör tyngre ämnen så som teknik och vetenskap.


Rätt översättare till rätt uppdrag


En teknisk översättning kräver ett exakt rätt översatt slutresultat, därför är det viktigt att rätt översättare får just ditt uppdrag. När du anlitar oss på Swesteng ser vi till att ditt material blir översatt på det sätt det ska.


Översätta med rätt nyanser


För att en översättning ska tas emot på rätt sätt är det viktigt att de språkliga nyanserna är rätt. Vi anpassar alla våra översättningar för den regionen som är tilltänkt, rätt uttryck – både kulturellt och språkligt.

Swesteng översättningar arbetar med:


Översättning


Översättning innebär att din översättningsbyrå så exakt som möjligt förmedlar innehållet i en text på ett språk annat än originalspråket. Swesteng Översättningar översätter många olika språk, allt från danska till tyska till franska och spanska. Vi översätter alla typer av texter, allt från böcker till manualer. Läs mer

Språklokalisering


Språklokalisering är en process som innebär att en produkt som översatts till ett annat språk anpassas till en specifik region, detta kan vara att man anpassar texten med hjälp av tilltalston och vilken känsla som förmedlas. Språklokalisering inbegriper även kulturell anpassning. Man kan säga att hela syftet är att se till att texten tas emot på det sätt som önskas. Läs mer

Språkredigering


Språkredigering syftar till att förbättra en texts struktur och se till att den flyter på väl och är lätt att läsa. På var översättningsbyrå utför vi språkredigering och hjälper dig att se till att det textmaterial du behöver hjälp med håller högsta nivå. Kontakta oss så berättar vi mer om hur denna process går till och hur vi kan hjälpa dig. Läs mer

Korrekturläsning


Korrekturläsning innebär att man redigerar uppenbara fel i en text och ser till att eliminerar eventuella stavfel, men att korrigera större grammatiska fel. Som korrekturläsare kontrollerar man så både språk och form på texten flyter på väl. Skribenten kanske missat en punkt, använt något tecken felaktigt eller varit inkonsekvent i språkbruket. Vår översättningsbyrå hjälper dig att se till att ditt textmaterial håller absolut högsta standard och att se till du kan lämna från dig ditt material till tryck och samtidigt känna dig trygg med att allt är korrekt.. Läs mer

Vi översätter dessa språk:Översättning svenska

Översättningar till och från svenska har varit ett av vår översättningsbyrås tjänstealternativ sedan 2015. Det svenska språket har sina särskilda regler som enbart modersmålstalare kan och våra svenska översättare är också infödda svenskar boende i Sverige. Läs mer här


Översättning danska

Inom de nordiska språken är det viktigt att se upp för ord som vid ett första ögonkast tycks ha samma innebörd, men egentligen har helt olika betydelser, även om stavningen är samma som på danska. Läs mer här


Översättning tyska

EU’s mest talade modersmål bjuder på många utmaningar och egenheter. Många kasus, genus, en invecklad ordföljd och en meningsbyggnad där verbet kan förskjutas långt bak till slutet, upplevs gärna som svårt. Läs mer här


Översättning franska

Grammatik, genus, tempusföljd… att översätta till franska är en konst som mycket få faktiskt behärskar. Den översatta texten måste inte bara uttrycka originalets betydelse, utan även klinga bra och vara angenäm att läsa, vilket inte är ett enkelt nöje. Läs mer här


Översättning spanska

Översättning till och från spanska har varit ett av vår översättningsbyrås tjänstealternativ sedan 2016. Spanska är ett romanskt språk, dvs. att det härrör från latin, vilket innebär att det delar en mängd karaktärsdrag med andra romanska språk som italienska, portugisiska eller franska, till exempel substantivgenus och verbböjningar. Läs mer här


Vi hjälper dig!

Har du tekniska manualer som behöver översättas?