Översättningsbyrå

– Rätt översättare till rätt uppdrag

Skicka förfrågan

Teknisk översättning
av manualer

Skicka förfrågan

Webbplatsinnehåll

Skicka förfrågan

Affärsdokument

Skicka förfrågan

Medicinska texter

Skicka förfrågan


Översättningar av högsta kvalitet

Ditt företag behöver riktigt bra översättningar. Vi på Swesteng vet att varje uppdrag är unikt och behandlar därför alla våra jobb därefter. Vi har förståelse för att texter ibland behöver förändras för att matchen tonen i ett speciellt språk och bearbetar översättningar tills nyansen stämmer till fullo. Vi erbjuder översättning av tekniska manualer för att du på bästa sätt ska nå ut till dina kunder med korrekt och pålitligt material. Swesteng levererar alltid när du vill ha översättningar av absolut toppkvalitet, testa oss gärna!

Detta är vi speciellt bra på!

Tekniska översättningar

Vi på Swesteng arbetar med alla former av översättningar och absolut bäst är vi på texter som berör tyngre ämnen, som teknik och vetenskap.

Rätt översättare till rätt uppdrag

En teknisk översättning kräver ibland speciella kunskaper och vi är noggranna med att ditt uppdrag alltid hamnar hos den bäst lämpade översättaren.

Översätta med rätt nyanser

Vi anpassar alla våra översättningar efter den tilltänkta målgruppen och ser till att både tonalitet och budskap stämmer överens med mottagarspråket.


Swesteng översättningar arbetar med:

Översättning

Översättning innebär att vi så exakt som möjligt förmedlar innehållet i en text till ett språk annat än originalspråket. Vi översätter alla typer av texter, från många olika språk – till exempel danska, tyska, franska och spanska. Vi översätter alla typer av texter, allt från böcker till manualer. Läs mer

Språklokalisering

Språklokalisering innebär att en text som översatts till ett annat språk anpassas till en specifik stadsdel eller målgrupp, till exempel att vi skriver texten med en särskild tilltalston eller känsla. Språklokalisering innefattar även kulturell anpassning, för att se till att texten tas emot på rätt sätt. Läs mer

Språkredigering

Språkredigering syftar till att förbättra en texts struktur och se till att den flyter på och är lätt att läsa. Vi hjälper dig med språkredigering så att ditt textmaterial håller högsta kvalitet. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Läs mer

Korrekturläsning

Vi hjälper dig med korrekturläsning av dina texter, så att du kan vara säker på att ditt material alltid har korrekt språk och grammatik. När du anlitar oss kan du känna dig trygg i att du alltid får ett fullkomligt felfritt slutresultat. Skribenten kanske har missat en punkt, använt något tecken felaktigt eller varit inkonsekvent i språkbruket. Vår översättningsbyrå ser till att ditt textmaterial håller absolut högsta standard och ser till du kan lämna ifrån dig ditt material till tryck och samtidigt känna dig trygg med att allt är korrekt. Läs merVi översätter dessa språk oftast:

Översättning ukrainska

Just nu finns det en stor efterfrågan i Europa kring översättningar till ukrainska. Vi har resurserna för det. Vi erbjuder översättningar från svenska till ukrainska. Kontakta oss för mer information >

Översättning svenska

Översättningar till och från svenska har varit ett av vår översättningsbyrås tjänstealternativ sedan 2015. Det svenska språket har sina särskilda regler som enbart modersmålstalare kan och våra svenska översättare är också infödda svenskar boende i Sverige. Läs mer här

Översättning danska

Inom de nordiska språken är det viktigt att se upp för ord som vid ett första ögonkast tycks ha samma innebörd, men egentligen har helt olika betydelser, även om stavningen är samma som på danska. Läs mer här

Översättning tyska

EU’s mest talade modersmål bjuder på många utmaningar och egenheter. Många kasus, genus, en invecklad ordföljd och en meningsbyggnad där verbet kan förskjutas långt bak till slutet, upplevs gärna som svårt. Läs mer här

Översättning franska

Grammatik, genus, tempusföljd… att översätta till franska är en konst som mycket få faktiskt behärskar. Den översatta texten måste inte bara uttrycka originalets betydelse, utan även klinga bra och vara angenäm att läsa, vilket inte är ett enkelt nöje. Läs mer här

Översättning spanska

Översättning till och från spanska har varit ett av vår översättningsbyrås tjänstealternativ sedan 2016. Spanska är ett romanskt språk, dvs. att det härrör från latin, vilket innebär att det delar en mängd karaktärsdrag med andra romanska språk som italienska, portugisiska eller franska, till exempel substantivgenus och verbböjningar. Läs mer här