Vilka vi är

Sammantaget har vi 80-90 översättare (vi rekryterar nya språkvetare dagligen)