Det danska språket har också ett väldigt specifikt räknesystem där du behöver multiplicera grundtalen för att få ett högre tal. Till exempel: 7 – syv, men 70 – halvfjerds (halv-fyra-gånger-tjugo).

Danskar är väldigt bra på engelska, så det är frestande att helt enkelt använda så många engelska ord som möjligt i målspråket i stället för att använda fullgoda och vedertagna danska motsvarigheter. Till  exempel ’download’ vs. ’hente’ (’ladda ner’). Du måste veta vem som är din målgrupp.

Danskar är väldigt bra på engelska, men det är viktigt att inte känna sig alltför säker, utan verkligen göra efterforskningar när man tvekar.

Inom de nordiska språken är det viktigt att se upp för ord som vid ett första ögonkast tycks ha samma innebörd, men egentligen har helt olika betydelser, även om stavningen är samma som på danska.

Fraser: ”A black eye” motsvaras av ”ett blått öga” på danska, osv.