TJÄNSTER

Översättning

Översättning innebär att så exakt som möjligt förmedla innehållet i en text på ett annat språk.

SPRÅKREDIGERING

Språkredigering betyder att man förbättrar textens struktur. Läs mer här

KORREKTURLÄSNING

Korrekturläsning betyder att man korrigerar de uppenbara felen i en text. Mer information hittar du här

LOKALISERING

Språklokalisering är en process som innebär att en produkt som översatts till ett annat språk anpassas till en specifik region. Detta inbegriper även kulturell anpassning. Läs gärna mer här