Korrekturläsning

Korrekturläsning innebär att man redigerar uppenbara fel i en text och ser till att eliminerar eventuella stavfel, men att korrigera större grammatiska fel. Som korrekturläsare kontrollerar man så både språk och form på texten flyter på väl. Skribenten kanske missat en punkt, använt något tecken felaktigt eller varit inkonsekvent i språkbruket. Huvudsyftet är att se till att texten som korrekturläses flyter på bra, utan grammatiska fel, stavfel eller andra uppenbara fel.
Swesteng hjälper dig att se till att ditt textmaterial håller absolut högsta standard och att se till du kan lämna från dig ditt material till tryck och samtidigt känna dig trygg med att allt är korrekt.