Översättning Spanska

Spanska är ett romanskt språk, dvs. att det härrör från latin, vilket innebär att det delar en mängd karaktärsdrag med andra romanska språk som italienska, portugisiska eller franska, till exempel substantivgenus och verbböjningar.

I spanska kan substantiv vara antingen i maskulinum eller femininum. Adjektiv och artiklar måste överensstämma i genus och numerus med ifrågavarande substantiv. Så om man ska översätta en rad i exempelvis en mjukvarutext innehållande ett isolerat ord som kvalificerar ett substantiv behöver den spanska översättaren veta om det refererar till ett maskulint eller feminint substantiv och till singular eller plural. Till exempel: „avslutad“ kan översättas som completado / completada / completados /completadas, beroende på om substantivet refererar till ett substantiv som “campo completado”, “prueba completada” eller dess respektive pluralformer.

En annan skillnad jämfört engelskan är tilltalsorden som kan vara formella (“usted”) eller informella (“tú”). Det innebär att verbformer som riktar sig till läsaren måste överensstämma med den formella eller informella tilltalsformen. Därför måste den spanska översättaren veta vilken tilltalsform som kunden föredrar, då en engelsk uppmaning som ”Click here” kan översättas som antingen “Haga clic aquí” (formell) eller “Haz clic aquí”.