Översättning franska

Grammatik, genus, tempusföljd… att översätta till franska är en konst som mycket få faktiskt behärskar. Den översatta texten måste inte bara uttrycka originalets betydelse, utan även klinga bra och vara angenäm att läsa, vilket inte är ett enkelt nöje.

När man tänker efter så är det mycket som kan gå fel: felöversättningar och andra oriktigheter, översättningslån, barbarism osv. osv. Listan är lång och brokig!… Och vi ska inte ens tala om maskinöversättning: Låt vara att det är en snabb och (uppenbarligen) billig lösning, men det är knappast mer än en villfarelse som kan leda användaren på villospår och/eller dåligt spegla produkten som marknadsförs.

Därför måste översättaren vara en utmärkt (mänsklig) lingvist som bemästrar varje enskild aspekt hos sitt modersmål (i detta fall franska) och utmärkt behärskar målspråket; en professionell lingvistisk tekniker som kan orientera sig kring rotvälskans och fraseologins många subtiliteter, och kan väga varje ord och terminologisk kombination på guldvåg för att åstadkomma en finstämd text som inte bara uttrycker originalets betydelse, utan även klingar bra och är angenäm att läsa.