Översättning svenska

Översättningar till och från svenska har varit ett av vår byrås tjänstealternativ sedan 2015. Det svenska språket har sina särskilda regler som enbart modersmålstalare kan och våra svenska översättare är också infödda svenskar boende i Sverige.

Några typiska drag för det svenska språket är speciella regler för ordföljd samt användning av obestämd/bestämd form. Ordföljden kan vara komplicerad eftersom satsens betoning och ofta även mening beror på ordföljden. Obestämd/bestämd form av substantiv är också något som bara modersmålstalare fullt behärskar. Lite enklare än i andra språk är svenskans användning av verb eftersom de inte böjs efter person och inte heller efter numerus, fast det är ju klart att tidsperspektivet spelar roll här. Ett intressant faktum är att svenskar älskar att skapa nya ord genom sammansättningar som ofta förekommer (exempelvis ”flygvärdinneklädsel”). Svenskans ordförråd är brett och varje år utser svenskarna det vackraste ordet. Det vackraste ordet år 2015 var ”annorlunda”.