Inlägg av ave

Maskinöversättning – för och emot

Automatisk översättning (även kallad för maskinöversättning, förkortat MT) har nu funnits i nästan sjuttio år. De första datorprogrammen för automatisk översättning översatte meningar ord för ord genom att slå upp orden från en elektronisk ordbok, utan att ta hänsyn till olikheter mellan de olika språkens syntax. Som nästa steg i utvecklingen började man mata in […]