Vår kund frågade:

”Vi tillverkar entreprenadmaskiner som exporteras till flera länder i EU och Asien. Maskinernas manualer måste översättas till språket i varje målland. Vår tidigare översättningspartner skickade oss minnet från våra tidigare projekt. Hur mycket (om alls) ändrar det priset på manualens översättning?”

Mer information

Den frågan ställdes av en svensk exportör som tillverkar entreprenadmaskiner. Kunden skickade oss filerna med översättningsminnena och de ursprungliga manualerna, och genom att analysera översättningsprogrammet kunde vi bestämma hur många matchningar som fanns. Översättningsminnet är databasen som innehåller meningsparen, med andra ord – hjärtat i översättningstekniken. Dess minne består av tidigare översatta segment (ord) och det föreslår enbart identiska eller liknande meningar. Likheten mellan käll- och målsegementen anges i procent (100 % är en perfekt matchning) och lägre procentandelar (0–99 %) kallas för näraliggande matchningar, eller fuzzy matches).

Vårt tillvägagångssätt

Vi använder ett översättningsminne eftersom det:

  1. …ökar hastigheten på översättningsprocessen – eftersom vi redan har de tidigare översatta orden/segmenten i översättningsminnet och inte behöver översätta dem igen,
  2. …förbättrar kvaliteten på översättningen, eftersom samma ord ofta kan översättas på flera sätt – till exempel när det engelska ordet “book” översätts till svenska kan du använda termen “bok” eller “tryckt skrift”. Om kunden föredrar att “book” alltid översätts som “tryckt skrift”, garanterar översättningsminnet att detta görs och översättaren råkar av misstag inte översätta det som “bok”,
  3. …sänker priset på översättningen eftersom kunden redan betalat för matchningarna som kommer från översättningsminnet och inte behöver betala för de delarna igen.

Alla ovan nämnda skäl är viktiga eftersom kunden ofta vill att arbetet ska göras ordentligt och terminologin måste vara densamma i hela dokumentet. Ännu viktigare är att vi därigenom kan erbjuda översättningarna till ett lägre pris.

Provanalyser:

Typ Segemnt Ord
Perfect Match 0 0
Context Match 140 546
Repetitioner 48 196
Repetitioner från flera filer 0 0
100% 359 1516
95% – 99% 80 1029
85% – 94% 36 576
75% – 84% 20 252
50 – 74% 11 106
Nya 86 784
Totalt 780 5005

Vad betyder vad?

Perfekta matchningar, matchningar utifrån sammanhang (”context match”) och repetitioner är i princip detsamma som 100 % matchning. Det betyder att ett segment i dokumentet är identiskt mot ett segment som lagrats i översättningsminnet. I ovanstående analys så har vi 0 ord med perfekt matchning, 546 matchningar med sammanhang, 1 516 ord med 100 % matchning och 196 repetitioner. För dessa betalar vanligen inte klienten något alls – de har översatts i ett tidigare skede, lagts in i översättningsminnet och är så kallade ”översatta ord som klienten äger”.

Nya är nya ord som ska översättas. I det här specifika fallet är det 784 ord.

Procentandelar, så kallade näraliggande matchningar med intervallen 95-99 %, 85-94 %, 75-84 % – är ord som till viss del är identiska med det som ligger i översättningsminnet (TM) och de behöver granskas. Det är enbart 50–74 % (ibland också 0–74 %) som helt saknar liknande segment, och där behöver texten översättas i sin helhet. De näraliggande 0–74 % är de som oftast förvirrar klienterna. Det kan verka som att antalet nya ord bara är 784, men faktum är att 50–74 % näraliggande ord också behöver räknas som nya.

Är du i behov av översättare?