Vår kund frågade:

”Vi kommer delta på en mässa om en vecka. Därför behöver vi snabbt få vårt marknadsföringsmaterial översatt och upptryckt. Några få meningar behöver översättas och den tryckta designen behöver förberedas. Kan ni hjälpa oss med detta?”

Mer information

Vi får ofta liknande förfrågningar. Men för att kunna avgöra om vi kan ändra PDF-filen själva, utöver att översätta den, så behöver först vår designer ta en titt på själva PDF-filen. PDF-dokument kan delas upp i tre olika typer, beroende på filens uppkomstmetod. Detta avgör om det går att komma åt innehållet i PDF:en, eller om det är ”låst” i en en bild på sidan.

Är du i behov av översättare?

Vårt tillvägagångssätt

Den första typen är ”riktig PDF” (true PDF), en digitalt skapad PDF: det är filer som skapas med program som Microsoft Word, Excel eller via utskriftsfunktionen i en programvara eller app. De består av text och bilder. Det går att ändra storlek, flytta på eller ta bort bilderna.

Den andra typen är skannade PDF:er, ”endast bild” (”image only”): där ”låser” sig innehållet i en ögonblicksbild vid skanning eller omvandling av ett kamerafoto, jpg, tiff eller en skärmdump till en PDF-fil.

Den tredje varianten är sökbara PDF:er: dessa PDF-filer går nästan inte att skilja på jämfört med originaldokumenten och är fullt sökbara. Det går att välja, kopiera och markera texten i den sortens filer.

I just det här fallet har klientens fil skapats digitalt (den första typen av PDF-filer) och vi kunde genomföra både den extra översättningen och arbetet med designen.

En annan vanlig filtyp vi arbetar med är IDML. IDML-filer (.idml) är InDesign Markup Language-dokument som återger objekten och egenskaperna i en Adobe InDesign(.indd)-fil. Vi översätter ofta instruktioner för maskiner och utrustning där både text och bilder förekommer, och de flesta av våra klienter skickar översättningsunderlaget i form av IDML-filer. Vi omvandlar texten till filer som kan bearbetas i våra översättningsprogram, och när vi har avslutat vår del av arbetet skickar vi även tillbaka en IDML-fil till klienten. I de här fallen skapar klienten slutversionen av filen – en PDF-fil med text och bilder.