Vår kund frågade:

”Vi översatte manualen för vår tillverkade maskin för fem år sedan. Sedan dess har vi uppgraderat maskinen och nu vill vi även uppdatera manualen. Vi har bara originalfilen i PDF-format och översättningen som en Word-fil. Skulle ni kunna hjälpa oss?”

Mer information

För några år sedan ställdes frågan av en av våra långsiktiga kunder, en ledande tillverkare av förpackningslinjer i Sverige. Förpackningsmaskinens manual, som omfattade några hundra sidor, bestod av en hel del tekniska text- och maskinbeskrivningar som översattes några år tidigare av en annan översättningsbyrå. Under tiden hade maskinen vidareutvecklats och nu behövde kunden implementera de olika uppdateringarna i manualen.

Är du i behov av översättare?

Vårt tillvägagångssätt

För att slippa börja om med översättningen från början, och för att säkerställa att terminologin förblev samma som i den tidigare översättningen, löste vi situationen på följande sätt:

  1. Under förarbetsfasen jämförde vi originalet grundligt med översättningen av den tidigare maskinmodellens manual, samt undersökte den nya versionen. Eftersom den ursprungliga texten endast fanns tillgänglig som PDF, och översättningen som en Word-fil, kunde vi dessvärre inte skapa ett översättningsminne baserat på dessa dokument.
  2. Vi kunde fastställa hur mycket av texten som var unik och hur mycket som upprepades. Resultatet presenterade vi som en arbetsberäkning för kunden och vi inledde det omfattande arbetet.
  3. Vårt team arbetade sig igenom alla befintliga dokument och sammanställde en ordlista som endast innehöll de termer som användes i just det här projektet, för att säkerställa att alla termer skulle matcha den tidigare översättningen.
  4. När tekniköversättarna och redaktörerna slutfört arbetet med texten, började vi sätta ihop det omfattande slutdokumentet. Vi kunde ha använt Word-översättningsfilen från den tidigare modellen men eftersom bilderna var av mycket dålig kvalitet (illustrationerna var otydliga) och lösningen inte passade vår kund, kopierade vi var och en av bilderna till Word-filen.
  5. Kunden var mycket nöjd med resultatet och alla översatta ord/segment lades till i översättningsminnet.