loading icon

Översättning

Översättning innebär att ditt översättningsbyrå förmedlar så exakt som möjligt innehållet i en text på ett annat språk.

Översättning svenska. Översättningar till och från svenska har varit ett av vår översättningbyrås tjänstealternativ sedan 2015. Det svenska språket har sina särskilda regler som enbart modersmålstalare kan och våra svenska översättare är också infödda svenskar boende i Sverige. Läs mer här

Översättning danska. Inom de nordiska språken är det viktigt att se upp för ord som vid ett första ögonkast tycks ha samma innebörd, men egentligen har helt olika betydelser, även om stavningen är samma som på danska. Läs mer här

Översättning tyska. EU’s mest talade modersmål bjuder på många utmaningar och egenheter. Många kasus, genus, en invecklad ordföljd och en meningsbyggnad där verbet kan förskjutas långt bak till slutet, upplevs gärna som svårt. Läs mer här

Översättning franska. Grammatik, genus, tempusföljd… att översätta till franska är en konst som mycket få faktiskt behärskar. Den översatta texten måste inte bara uttrycka originalets betydelse, utan även klinga bra och vara angenäm att läsa, vilket inte är ett enkelt nöje. Läs mer här

Översättning spanska. Översättning till och från spanska har varit ett av vår översättningsbyrås tjänstealtirnativ sedan 2016. Spanska är ett romanskt språk, dvs. att det härrör från latin, vilket innebär att det delar en mängd karaktärsdrag med andra romanska språk som italienska, portugisiska eller franska, till exempel substantivgenus och verbböjningar. Läs mer här

Språkredigering

Språkredigering syftar till att förbättra en texts struktur och se till att den flyter på väl och är lätt att läsa. På var översättningsbyrå utför vi språkredigering och hjälper dig att se till att det textmaterial du behöver hjälp med håller högsta nivå. Kontakta oss så berättar vi mer om hur denna process går till och hur vi kan hjälpa dig.

Korrekturläsning

Korrekturläsning innebär att man redigerar uppenbara fel i en text och ser till att eliminierar eventuella stavfel, men att korrigera större grammatiska fel. Som korrekturläsare kontrollerar man så både språk och form på texten flyter på väl. Skribenten kanske missat en punkt, använt något tecken felaktigt eller varit inkonsekvent i språkbruket. Huvudsyftet är att se till att texten som korrekturläses flyter på bra, utan grammatiska fel, stavfel eller andra uppenbara fel.
Vår översättninsbyrå hjälper dig att se till att ditt textmaterial håller absolut högsta standard och att se till du kan lämna från dig ditt material till tryck och samtidigt känna dig trygg med att allt är korrekt.

Språklokalisering

Språklokalisering är en process som innebär att en produkt som översatts till ett annat språk anpassas till en specifik region. Detta inbegriper även kulturell anpassning.

Företags presentation